Täby kommun Insamling av slam, fett och pumpbart matavfall

Insamling av slam, fett och pumpbart matavfall

Täby kommun

Avtalet för insamling av slam samt av fett från fettavskiljare nyttjas av avfallsenheten för genomförande av kommunens skyldighet och ansvar för insamling och behandling av kommunalt avfall. 

Tjänsterna för slam nyttjas av alla fastigheter i kommunen som i dag har enskilda avloppsanläggningar, ungefär 80 enskilda anläggningar år 2020. 

Tjänsterna för fett från fettavskiljare nyttjas av fastigheter i kommunen som har krav enligt ABVA att ha fettavskiljare (pga restaurangverksamhet eller liknande livsmedelsproduktion). År 2020 har kommunen 72 kunder, av dessa är 45 kommunens egna fastigheter.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2021-03-15)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2021-02-08

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Stockholms län

Diarie-/referensnummer

SBN 2020/296-46