Täby kommun Inbjudan till dialogmöte avseende laddinfrastruktur, laddstolpar, drift och betallösning

Inbjudan till dialogmöte avseende laddinfrastruktur, laddstolpar, drift och betallösning

Täby kommun

Täby kommun bjuder in till dialogmöte i syfte att samla på sig information kring laddinfrastruktur, laddstolpar, drift och betallösning. Dialogmötet kommer att ske fysiskt i Täby kommunhus, tisdagen den 20 december.

Vänligen se bifogad inbjudan för mer information.

Sista svarsdag
Svarstiden utgått

(2022-12-16)

Förfarande

”Request for information”, RFI

Publicerad

2022-12-06

Dokumenttyp

Meddelande om request for information, RFI

Leveransorter

Stockholms län

Diarie-/referensnummer

KS 2022/324-05