Täby kommun Hemtjänst enligt 3 kap 6 § SoL

Hemtjänst enligt 3 kap 6 § SoL

Täby kommun

Täby kommun inbjuder härmed leverantörer av hemtjänst att ansöka om att delta i Täby kommuns valfrihetssystem för hemtjänst enligt 3 kap. 6 § socialtjänstlagen (2001:453) SoL.  Valfrihetssystemet och möjligheten för brukaren att välja leverantör är ett led i Täby kommuns ambition att erbjuda Täbybor valfrihet inom de områden som kommunen ansvarar för.

Leverantören ska, utifrån brukarens val och kommunens beställning, utföra insatsen hemtjänst enligt 3 kap. 6 § socialtjänstlagen (2001:453) SoL årets alla dagar mellan kl. 07.00-22.00 inom det geografiska området Täby kommun. Insatsen ska även kunna ges vid mer akuta behov. Omfattningen av uppdraget påverkas av brukarens val och kan variera över tid. Kommunen kan därför inte lämna någon volymgaranti.

En särskild larm- och nattpatrull ansvarar för att besvara och åtgärda anrop från trygghetslarm hela dygnet samt för att utföra insatser nattetid mellan kl. 22.00 – 07.00. Leverantören ska samverka med larm- och nattpatrullen.

(Meddelande om valfrihetssystem (LOV))

Förfarande

Ej tillämpligt

Publicerad

2021-04-28

Dokumenttyp

Meddelande om valfrihetssystem enligt LOV

Leveransorter

Stockholms län

Diarie-/referensnummer

SON 2021/128-75