Täby kommun Hemtjänst enligt 3 kap 6 § SoL

Hemtjänst enligt 3 kap 6 § SoL

Täby Kommun

Socialnämnden är ytterst ansvarig för socialtjänsten och därmed även för äldreomsorgen i kommunen. Hemtjänst är en av de biståndsbedömda insatser som ingår i omsorgen om äldre personer och personer med funktionsnedsättning.    Brukaren ansöker om hemtjänst hos kommunens biståndshandläggare som fattar beslut om insats och omfattning. Insatsen hemtjänst innebär generellt att bistå brukaren med personlig vård (exempelvis hygien, på-och avklädning, hjälp att äta och dricka), inköp, beredning av måltider, tvätt, städning och förflyttning.   Hemtjänstinsatser ska erbjudas alla dagar under året mellan kl. 07.00 – 22.00 inom det geografiska området Täby kommun.    Avgränsning av uppdraget   En särskild larm- och nattpatrull ansvarar för att besvara och åtgärda anrop från trygghetslarm hela dygnet samt för att utföra insatser nattetid kl. 22.00 – 07.00.   Hälso- och sjukvårdsinsatser ingår inte i utförarens uppdrag från kommunen. Region Stockholm ansvarar för hälso- och sjukvårdsinsatser i ordinärt boende.

(Meddelande om valfrihetssystem (LOV))

Förfarande

Ej tillämpligt

Publicerad

2020-05-04

Dokumenttyp

Meddelande om valfrihetssystem enligt LOV

Leveransorter

Stockholms län

Diarie-/referensnummer

SON 2018/33-79