Täby kommun Förmedlingstjänst av tekniska konsulter STIC 2019

Förmedlingstjänst av tekniska konsulter STIC 2019

SKL Kommentus Inköpscentral AB, Stockholm

Förmedling av tekniska konsulter

Syfte

Syftet med upphandlingen är att de ska resultera i att UM erhåller en kompetent och pålitlig ramavtalspart av konsultförmedlingstjänster för beställning av konsulter inom de kompetensområden som anges i detta underlag

Ramavtalet kommer att reglera villkor som avser relation leverantör - UM under avtalsperioden.

Sista anbudsdag
3 dagar kvar

(2019-02-20)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2019-01-20

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Sverige

Diarie-/referensnummer

10423