Täby kommun Flytt och transporttjänster - Extern Remiss

Flytt och transporttjänster - Extern Remiss

SKL Kommentus Inköpscentral AB, Stockholm

SKI avser att upphandla flytt och transporttjänster.

Av denna anledning tar vi tacksamt emot synpunkter på hela underlaget samt beställningsblanketten men söker främst svar på de frågor som framkommer av Bilagan "frågor".

Svar lämnas i Frågor och Svar i tendsign.

Ni behöver inte läsa eller kommentera följande avsnitt:

- Allmän information

- Administrativa krav

- Krav på anbudsgivaren

Tacksam för att ni tar er tid.

Med vänlig hälsning

Linus Olsson

Sista mottagningsdatum
Svarstiden utgått

(2019-01-21)

Förfarande

«Request for information» (RFI)

Publicerad

2018-12-20

Dokumenttyp

Meddelande om request for information, RFI

Leveransorter

Stockholms län

Diarie-/referensnummer

18/62