Täby kommun Familjerådgivning

Familjerådgivning

Täby Kommun

Familjerådgivning är ett stöd som erbjuds en familj eller ett par som har någon form av samlevnadsproblem. Stödet ges i form av samtal hos en familjerådgivare. I samtalen ska stöd ges för att lösa samlevnadsproblem. Samtalen syftar till att skapa positiva förändringar i relationen.

Uppdraget ska utföras inom det geografiska området Stockholms län.

(Meddelande om valfrihetssystem (LOV))

Förfarande

Ej tillämpligt

Publicerad

2020-05-04

Dokumenttyp

Meddelande om valfrihetssystem enligt LOV

Leveransorter

Stockholms län

Diarie-/referensnummer

SON 2018/33-79