Täby kommun Familjerådgivning enligt Lag (2008:962) om valfrihetssystem, LOV

Familjerådgivning enligt Lag (2008:962) om valfrihetssystem, LOV

Täby kommun Täby

Kommunfullmäktige Täby kommun har beslutat att valfrihet ska gälla inom familjerådgivning och avtal tecknas med leverantörer enligt Lag (2008:962) om valfrihetssystem, LOV.

Socialnämnden i Täby ansvarar för familjerådgivningen.

Socialnämnden vill härmed bjuda in leverantörer att utföra tjänsten familjerådgivning.

(Meddelande om valfrihetssystem (LOV))

Förfarande

Ej tillämpligt

Publicerad

2009-06-05

Dokumenttyp

Meddelande om valfrihetssystem enligt LOV

Leveransorter

Sverige

Diarie-/referensnummer

Diarienr: 63/2009-71