Täby kommun Extern remiss - Upphandling av persontransporter för Täby kommun och Danderyds kommun

Extern remiss - Upphandling av persontransporter för Täby kommun och Danderyds kommun

Täby kommun

Inköpsenheten och berörda verksamheter i Täby kommun och Danderyds kommun önskar att, genom en extern remiss, få ta del av leverantörernas och andra intressenters synpunkter på ett utkast av upphandlingsdokumenten tillhörande den kommande upphandlingen av persontransporter.  Mer information om den externa remissen återfinns i bilaga "Extern remiss - Information och svarsdokument".

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2022-01-23)

Förfarande

Extern remiss

Publicerad

2022-01-03

Dokumenttyp

Meddelande om request for information, RFI

Leveransorter

Stockholms län

Diarie-/referensnummer

KS 2021/115-05