Täby kommun Extern Remiss Säkerhetsteknik

Extern Remiss Säkerhetsteknik

Täby kommun

Täby kommun önskar att, genom en extern remiss, få ta del av leverantörernas och andra intressenters synpunkter på ett utkast av upphandlingsdokumenten tillhörande den kommande upphandlingen av säkerhetsteknik. 

Mer information om den externa remissen återfinns i bilaga "Extern remiss - Information och svarsdokument".

Vi ser fram emot era synpunkter på underlaget som kommer att hjälpa kommunen att ställa relevanta krav i upphandlingen för att kunna få in konkurrenskraftiga anbud.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2023-09-08)

Förfarande

Extern remiss

Publicerad

2023-08-25

Dokumenttyp

Meddelande om request for information, RFI

Leveransorter

Stockholms län

Diarie-/referensnummer

XXX