Täby kommun Entreprenad för allmänna gator och anläggningar inom Näsby slotts-området

Entreprenad för allmänna gator och anläggningar inom Näsby slotts-området

Täby kommun, TÄBY

Beställaren har för avsikt att genomföra en upphandling av en utförandeentreprenad för utbyggnad av gator, gc-vägar och ledningar på allmän plats i Näsby slott enligt detaljplan för fastigheterna Näsbypark 57:1 m.fl. i Näsbypark.

(Förhandsannons)

Förfarande

Ej angiven

Publicerad

2018-12-21

Dokumenttyp

Förhandsannons

Leveransorter

Stockholms län, Södermanlands län, Uppsala län, Västmanlands län, Örebro län, Östergötlands län

Diarie-/referensnummer

2018/533-09