Täby kommun Elrevisioner

Elrevisioner

Täby kommun

Elrevisionsbesiktningar ingår som en del av fastighetsägarens ansvar för att uppfylla bland annat försäkringsbolagens krav på säkerhet i fastigheter samt enligt elsäkerhetsverkets föreskrifter och allmänna råd om innehavarens kontroll av elektriska starkströmsanläggningar och elektriska anordningar. Uppdraget består av att göra elrevisionsbesiktningar av Beställarens elanläggningar Vid uppdrag meddelar Beställaren via elektriska nämndens objektregister EN2010 närmare information om det aktuella objektet och konsultens uppdrag.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2021-04-19)

Förfarande

Förenklat

Publicerad

2021-03-22

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Stockholms län

Diarie-/referensnummer

KFA 2021/17-28