Täby kommun Besiktningsgrupp till Kyrkskolan och Linden - Om- och tillbyggnad

Besiktningsgrupp till Kyrkskolan och Linden - Om- och tillbyggnad

Täby kommun, TÄBY

Objekten är Kyrkskolan och Linden vilket är en skola med årskurserna F-6 för c:a 225 elever. Skolan är i behov av en om- och tillbyggnad för renovering och för att utökas till att kunna ta emot c:a 350 elever.

Uppdraget omfattar att under byggentreprenadens gång granska handlingar, utföra förbesiktningar och vid färdigställande av entreprenaden utföra slutbesiktning uppdelad på tre huvuddelar och eventuella efterbesiktningar. I uppdraget ingår även garantibesiktningar.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2019-02-15)

Förfarande

Förenklat

Publicerad

2019-01-11

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Stockholms län

Diarie-/referensnummer

KFA 2014/22-28