Täby kommun Avfallshämtning i Täby kommun

Avfallshämtning i Täby kommun

Täby kommun

Täby kommun upphandlar en entreprenör för insamling av kommunalt avfall.

Entreprenaden avser kommunalt avfall, det vill säga avfall som enligt 15 kap. Miljöbalken (1998:808) faller under kommunens ansvar att samla in, transportera och återvinna eller bortskaffa.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2021-09-27)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2021-08-19

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Stockholms län

Diarie-/referensnummer

SBN 2020/351-05