Täby kommun Auktorisation Vux Norrort- Kommunal vuxenutbildning

Auktorisation Vux Norrort- Kommunal vuxenutbildning

Täby Kommun

Välkommen att söka auktorisation inom Vux Norrorts auktorisationssystem för kommunal vuxenutbildning. De kommuner som ingår i Vux Norrort är Danderyd, Sigtuna, Sollentuna, Solna, Täby, Vallentuna, Vaxholm, Upplands Väsby och Österåker. För närvarande finns inga specifikt utformade e-verktyg för auktorisation. Kommunerna inom Vux Norrort har valt att använda e-Avrop för annonsering och behandling av inkomna ansökningar. Observera att det inte rör sig om ett upphandlingsförfarande enligt lagen (2016:1145) om offentlig upphandling eller enligt lagen (2008:962) om valfrihet.

Ansökan om auktorisation till Vux Norrort kan göras när som helst. För kursstarter 2021 handläggs ansökningar till två kursstarter, 4 januari 2021 och 2 augusti 2021. För kursstart 4 januari 2021 behöver ansökan för ny leverantör vara insänd senast 24 april 2020 samt tilläggsansökningar vara insända senast 8 maj 2020 (gäller befintliga anordnare). För kursstart 2 augusti 2021 behöver för ny leverantör vara insänd senast 13 november 2020 samt tilläggsansökningar vara insända senast 27 november 2020. Detta gäller även ansökan om Svenska för invandrare, SFI.

(Meddelande om valfrihetssystem (LOV))

Förfarande

Ej tillämpligt

Publicerad

2020-04-24

Dokumenttyp

Meddelande om valfrihetssystem enligt LOV

Leveransorter

Stockholms län

Diarie-/referensnummer

GVN 2017/3-64