SYSAV Vält till Spillepeng

Vält till Spillepeng

Sydskånes avfallsaktiebolag, SYSAV, MALMÖ

Upphandling av en envals jordpackningsvält för Spillepengs räkning

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2019-06-11)

Förfarande

Förenklat

Publicerad

2019-05-08

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Skåne län

Diarie-/referensnummer

124/19