SYSAV Transport av träflis

Transport av träflis

Sydskånes avfallsaktiebolag, SYSAV, MALMÖ

Upphandling av transport av träflis

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2019-10-17)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2019-09-18

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Skåne län

Diarie-/referensnummer

323/19