SYSAV Traktor och vagn Spillepeng

Traktor och vagn Spillepeng

SYSAV Industri AB, MALMÖ

Upphandling av traktor och lastväxlarvagn för Spillepengs räkning.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2022-04-25)

Förfarande

Enstegsupphandling

Publicerad

2022-03-25

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Skåne län

Diarie-/referensnummer

22/3