SYSAV Tekniska beskrivningar och utredningar

Tekniska beskrivningar och utredningar

Sydskånes avfallsaktiebolag, SYSAV, MALMÖ

Upphandlingen omfattar konsultuppdrag avseende tekniska utredningar och beskrivningar, såsom framtagning av systemhandlingar, ritningar och kravspecifikationer till förfrågningsunderlag. Konsulten ska även kunna vara beställarstöd samt behjälplig med handläggning och uppföljning på framtagna kravspecifikationer.

Uppdragen omfattar områdena energiteknik, processteknik, rökgasrenings-teknik, vattenrenings-teknik och annan utrustning inom kraftvärmeområdet.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2019-11-22)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2019-10-24

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Skåne län

Diarie-/referensnummer

340/19