SYSAV Sopning ÅVC (markskötsel)

Sopning ÅVC (markskötsel)

Sydskånes avfallsaktiebolag, SYSAV, MALMÖ

Tjänster avseende Maskinsopning på Sysavs återvinningscentraler i öst och väst.

Upphandlingen genomförs med öppet förfarande.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2019-10-14)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2019-09-13

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Skåne län

Diarie-/referensnummer

318/19