SYSAV Snöröjning och halkbekämpning ÅVC (markskötsel)

Snöröjning och halkbekämpning ÅVC (markskötsel)

Sydskånes avfallsaktiebolag, SYSAV, MALMÖ

Tjänster avseende

Snöröjning och halkbekämpning på Sysavs återvinningscentraler i öst och väst.

Sista anbudsdag
Idag

(2019-10-14)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2019-09-13

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Skåne län

Diarie-/referensnummer

317/19