SYSAV Service och underhåll av Materialhanterare och Teleskoplastare

Service och underhåll av Materialhanterare och Teleskoplastare

Sydskånes avfallsaktiebolag, SYSAV, MALMÖ

Upphandlingen omfattar Service och underhåll av Materialhanterare och Teleskoplastare.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2022-06-02)

Förfarande

Öppet påskyndat förfarande

Publicerad

2022-05-20

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Skåne län

Diarie-/referensnummer

22/26