SYSAV Service och reparation, tryck och instrumentluft

Service och reparation, tryck och instrumentluft

Sydskånes avfallsaktiebolag, SYSAV, MALMÖ

Service och reparation av tryck och instrumentluft

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2022-07-05)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2022-06-02

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Skåne län

Diarie-/referensnummer

22/18