SYSAV Service av analysinstrument

Service av analysinstrument

Sydskånes avfallsaktiebolag, SYSAV, MALMÖ

RFI beträffande företag som kan ta serviceuppdrag på samtliga fabrikat av analysatorer

Sista svarsdag
Svarstiden utgått

(2020-04-29)

Förfarande

”Request for information”, RFI

Publicerad

2020-04-15

Dokumenttyp

Meddelande om request for information, RFI

Leveransorter

Skåne län

Diarie-/referensnummer

161/20