SYSAV Säkerhetssystem

Säkerhetssystem

Sydskånes avfallsaktiebolag, SYSAV, MALMÖ

Denna upphandling avser

- Årlig servicegenomgång för funktion och utrustning

- Serviceavrop vid funktionsbortfall

- Serviceavrop/administration vid konfigurationsbehov samt

- Nyinköp av utrustning och installationstjänst

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2019-11-17)

Förfarande

Förenklat

Publicerad

2019-10-16

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Skåne län

Diarie-/referensnummer

297/19