SYSAV Rullport Hedeskoga avfallsanläggning

Rullport Hedeskoga avfallsanläggning

Sydskånes avfallsaktiebolag, SYSAV, MALMÖ

Utbyte av befintlig takskjutport, 7x7 meter, till rullport, på Hedeskoga avfallsanläggning.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2019-10-03)

Förfarande

Direktupphandling

Publicerad

2019-09-16

Dokumenttyp

Direktupphandling

Leveransorter

Skåne län

Diarie-/referensnummer

310/19