SYSAV Rörarbeten

Rörarbeten

Sydskånes avfallsaktiebolag, SYSAV, MALMÖ

Upphandlingen avser ett ramavtal med två delområden:

1. Rörarbeten för fastighet (”vanlig” VVS),

2. Industriella rörarbeten i fastighet

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2022-06-30)

Förfarande

Enstegsupphandling

Publicerad

2022-05-18

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Skåne län

Diarie-/referensnummer

22/11