SYSAV Revisionstjänster 2019

Revisionstjänster 2019

Sydskånes avfallsaktiebolag, SYSAV, MALMÖ

Revisonstjänster: årsredovisningar för samtliga delar av Sysavs verksamheter, samt rådgivning och konsultuppdrag

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2020-02-03)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2019-12-22

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Skåne län

Diarie-/referensnummer

321/19