SYSAV Postförmedlingstjänster

Postförmedlingstjänster

Sydskånes avfallsaktiebolag, SYSAV, MALMÖ

Köp av postförmedlingstjänster för utskick av oadresserad samhällsinformation under hösten 2019. Utskicket skall gå till hushåll med option för företag och fritidshus i de 14 delägarkommunerna.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2019-06-28)

Förfarande

Förenklat

Publicerad

2019-06-07

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Skåne län

Diarie-/referensnummer

49/19