SYSAV Omhändertagande av gipsavfall

Omhändertagande av gipsavfall

Sydskånes avfallsaktiebolag, SYSAV, MALMÖ

Omhändertagande av gipsavfall från Sysavs olika anläggningar

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2022-05-05)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2022-04-06

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Skåne län

Diarie-/referensnummer

22/14