SYSAV Omhändertagande av fasta rökgasreningsrester (flygaska)

Omhändertagande av fasta rökgasreningsrester (flygaska)

SYSAV Industri AB, MALMÖ

Omhändertagande och återvinning av flygaska som härstammar från Sysavs förbränningsanläggning i Malmö.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2019-12-17)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2019-11-10

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Skåne län

Diarie-/referensnummer

349/19