SYSAV Ny: Förbättring av internvärme

Ny: Förbättring av internvärme

Sydskånes avfallsaktiebolag, SYSAV, MALMÖ

Upphandlingen avser förbättring av Sysavs internvärme.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2022-08-10)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2022-06-24

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Skåne län

Diarie-/referensnummer

22/137