SYSAV Ny anläggning för El och värmeproduktion

Ny anläggning för El och värmeproduktion

Sydskånes avfallsaktiebolag, SYSAV, FALUN

NY ANLÄGGNING FÖR EL- OCH VÄRMEPRODUKTION VID SYSAVS DEPONIGASANLÄGGNING VID ALBÄCKS DEPONIGASANLÄGGNING I TRELLEBORG

Sista anbudsdag
Avbruten

(2022-04-20)

Förfarande

Enstegsupphandling

Publicerad

2022-03-14

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Blekinge län, Gotlands län, Hallands län, Jönköpings län, Kalmar län, Kronobergs län, Skåne län, Västra Götalands län, Sverige

Diarie-/referensnummer

22/38