SYSAV Miljöcontainers och BM containers

Miljöcontainers och BM containers

Sydskånes avfallsaktiebolag, SYSAV, MALMÖ

Upphandling av miljöcontainers till FAL och BM containers till avfallsanläggningarna

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2020-01-16)

Förfarande

Förenklat

Publicerad

2019-12-03

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Skåne län

Diarie-/referensnummer

292/19