SYSAV Mediabevakningstjänster

Mediabevakningstjänster

Sydskånes avfallsaktiebolag, SYSAV, MALMÖ

Bevakning av svensk media inkl. analyser

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2019-12-08)

Förfarande

Förenklat

Publicerad

2019-11-08

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Skåne län

Diarie-/referensnummer

391/19