SYSAV Maskintjänster - Inhyrning anläggningsmaskiner med förare

Maskintjänster - Inhyrning anläggningsmaskiner med förare

Sydskånes avfallsaktiebolag, SYSAV, MALMÖ

Uppdraget avser hyra av anläggningsmaskiner med förare till Sysavs anläggningar i Skåne Upphandlingens syfte är att anskaffa de tjänster som erfordras för att säkra Sysavs behov av maskiner, maskintjänster och därmed sammanhängande arbetsuppgifter vid Sysavs avfallsanläggningar och ÅVC:er under avtalstiden. Arbetsuppgifterna kan bestå av till exempel packning av containers, sortering av avfall, lastning/lossning av containers och utförande av diverse anläggningsarbeten (t.ex. bygga vallar, vägar, flytta massor, grävningsarbeten för ledningsdragning).

Uppdraget avser hyra av anläggningsmaskiner med förare, på Sysavs anläggningar i Skåne. Upphandlingens syfte är att anskaffa de tjänster som erfordras för att säkra Sysavs behov av maskiner, maskintjänster och därmed sammanhängande arbetsuppgifter vid Sysavs avfallsanläggningar under avtalstiden. Arbetsuppgifterna kan bestå av till exempel sortering av avfall, lastning/lossning av containers och utförande av diverse anläggningsarbeten (t.ex. bygga vallar, vägar, flytta massor, grävningsarbeten för ledningsdragning). Olika typer av anläggningsmaskiner efterfrågas, och Entreprenören kan lämna anbud på en eller flera typer av maskiner.

Utöver detta ingår packning av containrar på två (2) av Sysavs Återvinningscentraler (ÅVC), Norra Hamnen och Bunkeflo. Containrar packas med inlämnat avfall innan de vidaretransporteras till någon av Sysavs avfallsanläggningar. Leverantör ska för denna del tillhandahålla hjulgrävare alternativt materialhanterare med förare för utförande av denna packtjänst.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2019-05-03)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2019-04-07

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Skåne län

Diarie-/referensnummer

474/18