SYSAV Marktjänster sopning område Trelleborg-Ystad-St Olof (markskötsel)

Marktjänster sopning område Trelleborg-Ystad-St Olof (markskötsel)

Sydskånes avfallsaktiebolag, SYSAV, MALMÖ

Tjänster avseende Maskinsopning på Sysavs anläggningar.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2019-10-14)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2019-09-14

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Skåne län

Diarie-/referensnummer

315/19