SYSAV Marktjänster sopning område Malmö-Lund (markskötsel)

Marktjänster sopning område Malmö-Lund (markskötsel)

Sydskånes avfallsaktiebolag, SYSAV, MALMÖ

Tjänster avseende maskinsopning på Sysavs anläggningar som följer:

- Lund omlastningscentral

- Gastelyckan ÅVC

- Gunnesbo ÅVC

- Bunkeflo ÅVC

- Norra Hamnen ÅVC (Bjurögatan 20B)

- Bjurögatan 20A/Svartögatan 2

- Anläggningen för farligt avfall

- Spillepeng och Företags ÅVC

- Avdelningen för Energi- och matavfallsanläggningar

- Huvudkontoret

- Djurkremeringen

- Vågen

Upphandlingen genomförs med öppet förfarande.

Sista anbudsdag
Idag

(2019-10-14)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2019-09-13

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Skåne län

Diarie-/referensnummer

311/19