SYSAV Marktjänster ÅVC (markskötsel)

Marktjänster ÅVC (markskötsel)

Sydskånes avfallsaktiebolag, SYSAV, MALMÖ

Tjänster avseende

Trädgårdsskötsel, gräsklippning samt slänt- och vägkantsklippning (markskötsel) gällande Sysavs återvinningscentraler i öst och väst.

Upphandlingen genomförs med öppet förfarande.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2019-10-14)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2019-09-14

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Skåne län

Diarie-/referensnummer

316/19