SYSAV Mark- och snötjänster område Trelleborg-Ystad-St Olof (markskötsel)

Mark- och snötjänster område Trelleborg-Ystad-St Olof (markskötsel)

Sydskånes avfallsaktiebolag, SYSAV, MALMÖ

Snöröjning och halkbekämpning, trädgårdsskötsel, gräsklippning samt slänt- och vägkantsklippning (markskötsel) på sysavs anläggningar i Trelleborg-Ystad-St Olof

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2019-10-14)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2019-09-14

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Skåne län

Diarie-/referensnummer

314/19