SYSAV Mark- och snötjänster område Trelleborg-Ystad-St Olof (markskötsel)

Mark- och snötjänster område Trelleborg-Ystad-St Olof (markskötsel)

Sydskånes avfallsaktiebolag, SYSAV, MALMÖ

Tjänster avseende Snöröjning och halkbekämpning, trädgårdsskötsel, gräsklippning samt slänt- och vägkantsklippning (markskötsel).

Upphandlingen genomförs med öppet förfarande.

Sista anbudsdag
Avbruten

(2019-10-14)

Förfarande

Direktupphandling

Publicerad

2019-09-12

Dokumenttyp

Direktupphandling

Leveransorter

Skåne län

Diarie-/referensnummer

314/19