SYSAV Mark- och snötjänster område Malmö-Lund (markskötsel)

Mark- och snötjänster område Malmö-Lund (markskötsel)

Sydskånes avfallsaktiebolag, SYSAV, MALMÖ

Upphandling av markskötsel på sysavs objekt i Malmö och Lund.

Snöröjning och halkbekämpning samt trädgårdsskötsel, gräsklippning samt slänt- och vägkantsklippning (markskötsel).

Upphandlingen genomförs med öppet förfarande.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2019-10-14)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2019-09-13

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Skåne län

Diarie-/referensnummer

302/19