SYSAV Lönetjänster

Lönetjänster

Sydskånes avfallsaktiebolag, SYSAV, MALMÖ

Upphandlingen omfattar outsourcing av lön, det vill säga att tillhandahålla och ansvara för en säker hantering av personalinformation och löneutbetalning.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2022-05-27)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2022-04-29

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Skåne län

Diarie-/referensnummer

22/8