SYSAV Kemikalier 2019

Kemikalier 2019

Sydskånes avfallsaktiebolag, SYSAV, MALMÖ

Ramavtal för div kemikalier

Kalkstensmjöl

Släck kalk

Natronlut 50%, resp 25%

Saltsyra 34%

Järn(III)klorid (PIX 111)

Fosforsyra 75%

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2019-06-20)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2019-05-23

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Skåne län

Diarie-/referensnummer

146/19