SYSAV Inpasseringssystem återvinningscentraler

Inpasseringssystem återvinningscentraler

Sydskånes avfallsaktiebolag, SYSAV, MALMÖ

Nytt inpasseringssystem till Sysavs återvinningscentraler

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2022-06-27)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2022-05-27

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Skåne län

Diarie-/referensnummer

22/19