SYSAV Inköp, service och reparation av elmotorer

Inköp, service och reparation av elmotorer

Sydskånes avfallsaktiebolag, SYSAV, MALMÖ

Inköp, service och reparation av elmotorer för hela organisationen

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2019-06-30)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2019-05-29

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Skåne län

Diarie-/referensnummer

96/19