SYSAV Gasfackla Spillepeng

Gasfackla Spillepeng

Sydskånes Avfallsaktiebolag, SYSAV, Malmö

Utbyte av gasfackla på Spillepeng

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2019-11-29)

Förfarande

Förenklat

Publicerad

2019-10-28

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Skåne län

Diarie-/referensnummer

367/19