SYSAV Förare inkl. hjullastare för packning på Lilla Hammars ÅVC i Höllviken

Förare inkl. hjullastare för packning på Lilla Hammars ÅVC i Höllviken

Sydskånes avfallsaktiebolag, SYSAV, MALMÖ

Förare inkl. hjullastare för packning av avfallscontainers på Lilla Hammars återvinningscentral i Höllviken.

Hjullastare inkl förare för packning av containers på Lilla Hammars återvinningscentral i Höllviken.

Sista svarsdag
Svarstiden utgått

(2020-06-25)

Förfarande

”Request for information”, RFI

Publicerad

2020-06-12

Dokumenttyp

Meddelande om request for information, RFI

Leveransorter

Skåne län

Diarie-/referensnummer

XXX/20