SYSAV EXTERN REMISS - Ätbara presenter och presentkort

EXTERN REMISS - Ätbara presenter och presentkort

Malmö kommun, Malmö

Externremiss avseende förfrågningsunderlag gällande;

1. Presentkort

2. Ätbara presenter

Syftet med denna externa remiss är få ta del av branschens erfarenhet, kunskaper och förmåga. Vi ber därför intresserade leverantörer att lämna synpunkter på underlaget. Genom er input kan vi säkerställa att vi tar fram ett tydligt, transparent och proportionerligt förfrågningsunderlag vilket i sin tur skapar en god affär för båda parter.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2022-04-05)

Förfarande

Extern remiss

Publicerad

2022-03-25

Dokumenttyp

Meddelande om request for information, RFI

Leveransorter

Skåne län

Diarie-/referensnummer

22/24