SYSAV Emballage

Emballage

Sydskånes avfallsaktiebolag, SYSAV, MALMÖ

Inköp av Emballage för leverans

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2019-05-25)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2019-04-25

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Skåne län

Diarie-/referensnummer

33-19